Khi nói hoặc viết có thể dùng những ____ có hình thức giống ____ bình thường, gọi là ____làm thành phần của ____ hoặc cụm từ để ____ Liệt kê là ____, nối tiếp nhau ____ hoặc ____ cùng loại với nhau nhằm diễn tả các khía cạnh hoặc ____, tình cảm được ____, rõ ràng, sâu sắc hơn đến với người đọc, người nghe. Xét theo ____, có thể phân biệt kiểu liệt kê ____ với kiểu liệt kê ____ Xét theo ____, có thể phân biệt kiểu ____ với ____

(cụm chủ vị để mở rộng câu), liệt kê

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?