1) W każdej książce jest nas wiele, nie niszczą nas książek przyjaciele a) kartki b) litery c) okładka 2) Sumerowie używali pisma... a) hieroglify b) druku c) klinowego 3) W starożytnym Egipcie pisano na... a) papirusie b) cielęcej skórze c) glinianej tabliczce 4) Jaką nazwę nosiły pierwsze drukowane książki? a) e-booki b) inkunabuły c) zwoje 5) Jaką nazwę nosi sztuka pięknego pisania? a) kaligrafia b) bazgroty c) hieroglify 6) Kto wynalazł ruchomą czcionkę drukarską? a) Bill Gates b) Jan Gutenberg c) Jan Miodek 7) Jak nazywano średniowieczne książki pisane ręcznie? a) podręcznik b) kodeks c) katechizm 8) Kto zajmował się przepisywaniem ksiąg w średniowieczu? a) mnisi b) książęta c) dworska służba 9) Gdzie kupujemy książki? a) w drukarni b) w bibliotece c) w księgarni 10) Twarda lub miękka obwoluta książki nosi nazwę... a) okładka b) strona tytułowa c) knot 11) E-book to... a) program graficzny b) długopis automatyczny c) elektroniczna książka 12) Człowiek zajmujący się pisaniem książek to...  a) wydawca b) pisarz c) introligator 13) Gdzie drukowane są książki ? a) w księgarni b) w wydawnictwie c) w drukarni 14) Osoba tworząca obrazki w książkach to... a) księgarz b) ilustrator c) kopista 15) Kiedy obchodzimy światowy dzień książki i praw autorskich? a) 23 kwietnia b) 24 grudnia c) 14 października

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?