1) Imenica SELO je: a) muškog roda b) ženskog roda c) srednjeg roda 2) glagol KUPUJEM a) je sadašnje vrijeme b) je prošlo vrijeme c) je buduće vrijeme 3) Pridjev NAJSIGURNIJI je: a) superlativ b) komparativ c) pozitiv 4) Zamjenica OVAJ je: a) lična zamjenica b) pokazna zamjenica c) prisvojna zamjenica 5) Glagol SNIJEŽI je: a) glagol radnje b) glagol stanja c) glagol zbivanja 6) Pridjev STAKLENA je: a) prisvojni pridjev u ženskom rodu b) gradivni pridjev u ženskom rodu c) gradivni pridjev u srednjem rodu 7) U rečenici: Vesele ptičice veselo pjevaju pjesmice ATRIBUT je: a) veselo b) ptičice c) vesele d) pjevaju e) pjesmice

Vrste riječi (domaća zadaća)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?