czarnoziem, brunatna, bielicowa, czerwona ferralitowa (laterytowa), górska, mada rzeczna, pustynna, szaroziem, buroziem, rędzina, tundrowa (glejowa),

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?