„Jeśli mówimy, że nie mamy ____, to samych siebie ____ i nie ma w nas ____. Jeżeli wyznajemy nasze ____, ____ jako wierny i sprawiedliwy ____ je nam i ____ nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie ____, czynimy Go ____ i nie ma w nas Jego nauki”. „Po tym poznajemy, że ____ znamy,jeżeli zachowujemy Jego ____. Kto mówi: ____ Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest ____, i nie ma w nim ____. Kto zaś ____ Jego ____, w tym naprawdę ____ Boża jest doskonała”. (1 J 2,3-5)

klasa VIII, 1 J 1, 8-10/ 1 J 2, 3-5

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?