1) Jak se jmenuje tato loď? a) KAJAK b) VOR c) KALAŠ 2) Co je tohle? a) prádelnice b) pramice c) palice 3) Tohle je motorový... a) člun b) čulum c) kajak 4) Tohle je.... a) chechtalice b) modralice c) plachetnice 5) Tahle loď přepravuje i auto, jmenuje se.... a) traktor b) autík c) trajekt 6) Tohle je největší loď svého druhu na světe. Říká se jí... a) náramní b) nákladní c) náhrdelní 7) A jak se jmenuje tahle loď? a) výletní b) mořská c) malá

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?