1) Apakah gabungan mesin ringkas yang terdapat pada gunting? a) Baji, skru dan tuas b) Baji, roda dan gandar c) Gear, roda dan gandar d) Satah condong dan baji 2) Ahmad ingin mencabut sebatang paku pada dinding. Apakah mesin ringkas yang boleh digunakan? a) Baji b) Tuas c) Gear d) Satah condong 3) "Sebuah roda beralur yang mempunyai tali yang boleh bergerak bebas". Apakah mesin ringkas tersebut? a) Gear b) Takal c) Skru d) Baji 4) Kita tidak dapat melihat kesemua buruj dalam masa yang sama. Mengapakah perkara ini berlaku? a) Bentuk bintang sentiasa berubah b) Bintang dilindungi oleh awan c) Bumi beredar mengelilingi Matahari d) Kejadian gerhana Bulan 5) Rajah menunjukkan buruj yang muncul pada waktu malam. Namakan buruj ini? a) Buruj Belantik b) Buruj Biduk c) Buruj Pari d) Buruj Skorpio 6) Seorang pengembara ingin menuju ke arah utara. Antara buruj berikut yang manakah boleh membantunya? a) Skorpio b) Ursa major c) Biduk d) Pari 7) Gerhana Matahari berlaku pada fasa Bulan yang tertentu. Apakah fasa Bulan tersebut? a) Bulan purnama b) Bulan separa c) Bulan sabit d) Anak bulan 8) Apakah yang berlaku ketika gerhana Bulan? a) Bayang-bayang Bumi terbentuk di permukaan Bulan b) Bayang-bayang Bulan terbentuk di permukaan Bumi c) Bayang-bayang Bumi menghalang cahaya Matahari d) Bulan tidak aktif ketika itu 9) Apakah sifat cahaya yang menyebabkan gerhana Bulan berlaku? a) Cahaya boleh dipantulkan b) Cahaya boleh dibiaskan c) Cahaya boleh diserakkan d) Cahaya bergerak dalam satu garis lurus 10) Apakah maksud bahan buangan tidak terbiodegradasikan? a) Bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma b) Bahan buangan yang boleh kembali menjadi nutrien di dalam tanah c) Bahan buangan yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma d) Bahan buangan yang boleh dikitar semula 11) Rajah menunjukkan sejenis bahan. Apakah cara terbaik menguruskan bahan buangan ini? a) Membuang ke dalam sungai b) Membuang di tempat pembuangan sampah c) Dibakar dalam insinerator d) Mengumpul dalam bekas khas untuk dilupuskan 12) Antara berikut yang manakah merupakan bahan buangan terbiodegradasikan? a) b) c) d) 13) Telur itik boleh diawet dengan cara .............................. a) pempasteuran b) pemasinan c) penyejukbekuan d) penjerukan 14) Mengapakah ikan kering tahan lebih lama melalui kaedah pengeringan? a) Suhu persekitaran adalah tinggi b) Keasidan ikan meningkat c) Tiada udara dalam ikan d) Air dalam ikan disingkirkan 15) Apakah faktor utama yang menyebabkan makanan menjadi rosak? a) Terdedah pada cahaya b) Tindakan mikroorganisma c) Terdedah pada udara d) Peralihan cuaca 16) Antara berikut, yang manakah BUKAN unit kelajuan? a) cm/s b) m/s c) km/j d) km/m 17) Afiq berlari sejauh 200 m dalam masa 20 saat. Berapakah kelajuan Afiq? a) 3 m/s b) 4 m/s c) 10 m/s d) 8 m/s 18) Antara berikut yang manakah mempunyai kelajuan? a) Ais mencair dalam mangkuk b) Sebiji guli yang sedang bergerak c) Sebuah buku diletak atas meja d) Masa untuk air mendidih 19) Daya X mendekatkan objek kepada kita. Apakah daya X? a) Tolakan b) Tarikan c) Geseran Tolakan dan tarikan 20) Apakah kegunaan bahagian tapak kasut yang bercorak ini? a) Mengurangkan daya geseran b) Membantu pelari itu lebih selesa c) Menambah daya geseran d) Mengelakkan kaki pelari cedera 21) Berikut merupakan kebaikan daya geseran, KECUALI ... a) Membolehkan kita memegang objek dengan cengkaman yang baik b) Membolehkan kita berjalan tanpa tergelincir c) Menyebabkan tapak kasut haus d) Membolehkan objek kekal pegun 22) Rajah menunjukkan sejenis haiwan yang telah pupus. Apakah faktor kepupusan haiwan ini? a) Wabak penyakit b) Meteor menghentam Bumi c) Perubahan cuaca melampau d) Diburu oleh manusia untuk kulit dan dagingnya 23) Berikut merupakan kaedah pemeliharaan KECUALI ... a) Menanam semula pokok b) Menguatkuasakan undang-undang c) Mewartakan hutan sebagai hutan simpan d) Menebang pokok terpilih sahaja 24) Rajah menunjukkan satu aktiviti manusia. Apakah kesan aktiviti ini? a) Kemusnahan habitat b) Kepupusan hidupan akuatik c) Kehilangan sumber makanan d) Hidupan yang kecil akan mati 25) Apakah jenis interaksi antara dua jenis hidupan ini? a) Komensalisme b) Parasitisme c) Persaingan d) Mutualisme 26) Pokok dedalu tumbuh pada batang pokok durian. Apakah kesan jangka panjang kepada pokok durian ini? a) Pokok durian akan mati b) Pokok durian tidak berbuah c) Daun pokok durian akan keguguran d) Pokok durian tidak membesar 27) Haiwan yang hidup bersendiri sukar mendapatkan pasangan pada musim mengawan. Apakah kelemahan lain bagi haiwan ini? a) Sukar mendapat makanan b) Sukar mempertahankan diri c) Lebih senang menjaga diri d) Makan makanan yang banyak 28) Apakah jenis mikroorganisma yang digunakan untuk menghasilkan makanan dalam gambar? a) Yis b) Protozoa c) Bakteria d) Fungi 29) Rajah menunjukkan sejenis mikroorganisma. Apakah mikroorganisma ini? a) Bakteria b) Virus c) Covid 19 d) Fungi 30) Mikroorganisma yang manakah melakukan fotosintesis? a) Fungi b) Protozoa c) Alga d) Virus

Ulangkaji Sains Tahun 6

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?