Шындық: Тогы бар өткізгішке магнит өрісі тарапынан әсер ететін күшті Ампер күші деп атайды, Ампер күші магнит индукциясы векторын ток күшіне, өткізгіш бөлігінің ұзындығына және магнит индукциясы мен өткізгіш бөлігінің арасындағы бұрыштың синусына көбейткендегі көбейтіндісіне тең, Магнит индукциясы өткізгішке перпендикуляр болғанда күш ең үлкен мәніне жетеді, Ампер күшінің ток күші мен өткізгіштің ұзындығының көбейтіндісіне қатынасы магнит өрісін сипаттайды, Х. Лоренц—зат құрылысының электрондық теориясының негізін салған, Лоренц күші бөлшектің жылдамдығына перпендикуляр болғандықтан ол жұмыс атқармайды, Магнит өрісі бөлшекке әсер етпейді, ол тұрақты және бірқалыпты қозғалады, Суретте Лоренц күшінің бағыты көрсетілген, Өтірік: Ампер күшінің модулі F мына формула бойынша анықталады, Ампер күшінің бағытын оң қол ережесі бойынша анықтаймыз, Лоренц күші тізбектегі ток күшіне және өткізгіштің ұзындығына тура пропорционал, Қозғалыстағы зарядталған бөлшектерге магнит өрісі тарапынан әсер ететін күш Ампер күші, Ампер күші Лоренц күшінің көмегімен анықталады, Лоренц күші бөлшектің жылдамдығының модулін өзгертіп, жылдамдығының бағытын өзгертпейді, Егер сол қолымыздың алақанын N полюсінен магнит өрісінің күш сызықтары тесіп ететіндей орналастырсақ, төрт саусақ өткізгіштегі токтың бағытын, ал 90° бұрылған бас бармақ өткізгішке әсер ететін Лоренц күшінің бағытын көрсетеді,

Лоренц және Ампер күші

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?