"Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję"..

Jaki Warunek trzeba spełnić, by być przyjacielem Jezusa? Uporządkój słowa!

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?