Pentru a înmulți o fracție cu un număr natural procedăm astfel:, Pentru a înmulți două fracții ordinare se înmulțesc .......între ei și respectiv ......... între ei., La înmulțirea dintre numărul 2 și fracția 3/5 se obține......., Calculând 2/3 x 3/7 se obține....., Dacă la prepararea unei porți de limonadă avem nevoie de 1/26 kg de miere , de ce cantitate este nevoie pentru 13 porții?, Miruna și-a popus să citească pe zi 1/15 dintr-o carte. Cât a citit din carte în 7 zile ?, Inversul numărului 5/2 este......., Fie 1 întreg și 3/5. Introdu întregii în fracție și scrie apoi inversul rezultatului., 1/6:5/9=......., Numărul de trei ori mai mare decât 2/7 este......., Numărul de trei ori mai mare decât 2/7 este......., Numărul de trei ori mai mare decât 2/7 este......., Numărul de trei ori mai mare decât 2/7 este......., Numărul de 4 ori mai mic decât fracția 8/7 este...., Numărul de 4 ori mai mic decât fracția 8/7 este...., O carte are 125 de pagini . Radu citește 3 sferturi. A citit .......

Înmulțirea și împărțirea fracțiilor ordinare

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?