1) έπαιξα a) τώρα b) χτες 2) βλέπει a) τώρα b) χτες 3) βάφουμε a) τώρα b) χτες 4) καθάρισα a) χτες b) τώρα 5) ψάχνουν a) τώρα b) χτες 6) ποτίσαμε a) τώρα b) χτες 7) μαγειρεύουμε a) χτες b) τώρα 8) χτίζετε a) τώρα b) χτες

Γλώσσα Α΄Δημοτικού ( ρήματα)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?