Jézus feltámadása után negyven nappal ismét megjelent tanítványinak és kivitte őket Betániáig., Jézus megparancsolta nekik: Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét: Szentlélekkel kereszteltettek meg., A tanítványok megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állítod helyre Izráel országát? Így válaszolt nekik: Nem a ti dolgotok..., Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig., Jézus a szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől., Amint távozása közben néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában., Ezt kérdezték tőlük: Miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe., Ezután visszatértek a tanítványok Jeruzsálembe és egy szívvel és egy lélekkel vettek részt az imádkozásban..

Áldozócsütörtök; Rakd időrendi sorrendbe az eseményeket!

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?