1) Isusa su položili u grob koji je bio... a) isklesan u stijeni b) iskopan na livadi c) na židovskom groblju 2) Tko je došao na Isusov grob? a) vojnici b) apostoli c) žene 3) Tko je otkotrljao kamen s groba? a) apostol Petar b) rimski vojnici c) anđeo Gospodnji 4) Što anđeo govori ženama? a) "Što radite ovdje? Isus je mrtav!" b) "Ne bojte se! Isusa raspetoga tražite!" c) " Mir s vama, vratite se u Jeruzalem, tamo ćete ga vidjeti!" 5) U kojem gradu će učenici ponovno vidjeti Isusa? a) u Jeruzalemu b) u Galileji c) u Nazaretu 6) Što uskrsli Isus govori ženama? a) Zdravo! b) Dobar dan! c) Dobro jutro!

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?