Stan wojenny został oficjalnie zniesiony ____ . Władze przedstawia jako dowód ____ sytuacji w kraju. ____ czyli ogólnopolski związek zawodowy dla obrony praw pracowniczych. Był stale poddawany ____ przez co strasznie idź do osłabiło. W maju 1986r. Władze aresztowały ____ . Rząd przygotował pakiet reform Gospodarczych, lecz Ich Wprowadzenie ____ od Opinii s ____ , Która miała Być wyrażona w ____ . Ponieważ Polacy ____ na reformy, ____ wdrożone.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?