1) Teokratik yönetim anlayışını yansıtır. a) Yöneticiler seçimle belirlenir. b) Akıl ve bilim yol göstericilerdir. c) Fransa'nın yönetim şeklidir. d) Devlet din kurallarına göre yönetilir 2) Demokrasinin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? a) Milli egemenlik b) Siyasi partilerin varolması c) Seçimlerin yenilenmesi d) Hukukun üstünlüğü e) Hürriyet ve eşitlik f) Tek kişinin egemenliği 3) Oligarşi yönetim anlayışını tanımlar a) Belirli bir grubun, zümrenin yönetimidir. b) Tek kişinin etkin olduğu yönetimdir. c) Din kurallarının hakim olduğu yönetimdir. d) Herkesin eşit kabul edildiği bir yönetim anlayışıdır. 4) TBMM'NİN görevlerinden biri değildir. a) Kanun koymak b) Para basılmasına karar vermek. c) Bakanları atamak veya görevden almak. 5) Verilen güç ve temsilcileri arasında doğru olan eşleşmeyi bulmalısın. a) Yasama: Cumhurbaşkanı b) Yargı: TBMM c) Yürütme: Cumhurbaşkanı d) Yasama: Bağımsız Mahkemeler e) Yargı: Bakanlar Kurulu f) Yürütme: Bağımsız Mahkemeler 6) Yönetimin karar alma süreçlerini etkileyen unsurlardan biri değildir? a) Okullar b) Siyasi Partiler c) Sivil Toplum Kuruluşları d) Medya e) Bireyler (Kamuoyu)

Etkin Vatandaşlık 1

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?