1) Je jasné, že s takovým přístupem maturitu neuděláš. a) předmětná b) podmětná c) měrová d) časová 2) Každý den mi říkali, abych nezlobil. a) podmětná b) časová c) předmětná d) přípustková 3) Dům, z něhož pocházel můj dědeček, byl zbourán. a) přívlastková b) podmětná c) způsobová d) účelová 4) Z okna pozorovala sousedku, jak věší prádlo. a) doplňková b) podmínková c) přísudková d) přípustková 5) Šel tam, kde mu bylo dobře. a) podmínková b) příčinná c) podmětná d) místní 6) Když jsem se vydal na cestu, bylo už poledne. a) měrová b) časová c) přívlastková d) příčinná 7) Vypadal tak, že bys mu dal pětikorunu. a) způsobová b) podmínková c) přípustková d) místní 8) Žádná píseň není tak dlouhá, aby jí nebyl konec. a) přísudková b) přívlastková c) příčinná d) měrová 9) I když mám málo času, na tebe si čas udělám. a) přípustková b) přívlastková c) předmětná d) účelová 10) Nebude-li pršet, nezmoknem. a) přívlastková b) podmínková c) místní d) měrová 11) Šel na zahradu, aby nakopal brambory. a) účelová b) způsobová c) přípustková d) časová 12) Obloha byla, jako by ji někdo vymetl. a) místní b) přísudková c) způsobová d) časová 13) Šel domů, protože ještě neměl hotové úkoly. a) přípustková b) příčinná c) podmětná d) místní

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?