1) Rozhodni o jakou VV se jedná: Líbí se mi šaty, které jsem dostala k narozeninám. a) podmětná b) přívlastková c) předmětná 2) Na vedlejší větu předmětnou se ptáme: a) 1. a 5. pádem b) Všemi pády, kromě 1. p. c) Všemi pády kromě 1. a 5. p. 3) Na vedlejší větu podmětnou se ptáme a) 1. a 5. pádem b) kdo, co? c) Všemi pády kromě 1. a 5. p. 4) VV doplňková závisí... a) na jméně b) na jméně a citoslovci c) na jméně a slovese 5) Jak se ptáme na VV příslovečnou místní? a) kdy, v kolik? b) za jakých podmínek? c) kde, kam, odkud? 6) Vyber souvětí o třech větách. a) Evžen přemýšlel, jestli se mu líbí víc Ferrari, nebo Suzuki. b) Večer jsem šla nakoupit, protože už doma nic nebylo a já potřebovala uvařit. c) Anežka si přivstala, aby mohla jít do obchodu. 7) V souvětí: ,,Slyšel, o čem si chlapci povídají." je věta vedlejší... a) podmětná b) předmětná c) přívlastková 8) V souvětí: ,,Plakala tak moc, až se zalykala." je vedlejší věta... a) příslovečná důvodová b) příslovečná měrová c) podmětná 9) Na vedlejší větu příslovečnou podmínkovou se ptáme: a) proč? za jakým účelem? b) proč? z jaké příčiny? c) kdy? za jaké podmínky? 10) V souvětí: ,,Žádné jiné zvíře se nezapsalo do dějin člověka tak pronikavě, jako se zapsal kůň." je vedlejší věta... a) příslovečná měrová b) příslovečná způsobová c) přísudková 11) V souvětí: ,,Objevili-li lovci stádo s hříbaty, začali je divoce pronásledovat." je vedlejší věta... a) příslovečná účelová b) příslovečná podmínková c) předmětná 12) V souvětí: ,,Chtěl chránit hříbata a klisny, aby nebyly lovci chyceny." je vedlejší věta... a) přívlastková b) příslovečná příčinná c) příslovečná účelová 13) V souvětí: ,,Stávalo se, že tak obětoval život za své stádo." je vedlejší věta... a) předmětná b) podmětná c) přísudková 14) V souvětí: ,,Nechtěl mi prozradit, kam tak spěchá." je vedlejší věta... a) předmětná b) příslovečná místní c) přívlastková 15) V souvětí: ,,Kam se hnali divocí koně, všude byli za nimi lovci." je vedlejší věta... a) příslovečná příčinná b) předmětná c) příslovečná místní

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?