Crash - awaria programu/systemu, Fanboy - osoba z nadmierną obsesją na daną firmę, produkt lub usługi, Spam - masowe wysyłanie wiadomości w krótkim czasie, Freeze - Nagłe zawieszenie się komputera, Crack - Dezaktywowanie zabezpieczeń programów, Bypass - Odnalezienie innej ścieżki, Fat finger - Osoba pisząca niezdarnie na klawiaturze, Mobile web - Sieć mobilna, Swap - Wymiana części bez konieczności wyłączania komputera, Idle - Program, który korzysta z zasobów komputera, ale nie jest aktywnie wykorzystywany, Burn - nagranie czegoś na płytę, Clickbait - Przynęta na kliknięcie w link, ping - sprawdzanie błędów sieci i połączenia, lag - chwilowa utrata połączenia sieciowego, boot - uruchom, wystartuj, Cyberspace - Przestrzeń stworzona przez komputery w sieci,

Computer slang - Match up

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?