1) «Күн қаласы» еңбегінің авторы кім? a) Макиавелли b) Гоббс c) Компанелла d) Аристотель 2) К.Маркс неше қоғамдық-экономикалық формацияға бөлді? a) 5 b) 6 c) 3 d) 2 3) «Индустриялды қоғам» терминін ғылымда алғаш қолданған кім? a) Гоббс b) Аристотель c) Маркс d) Сен-Симон 4) Латынның «материя» сөзінің алғашқы мағынасы: a) Молекула b) Дене c) Зат d) Адам 5) Ештеңеге тәуелді емес, өздігімен өмір сүретін болмыс негізі a) Субстанция b) Альтернатива c) Субъект d) Өмір 6) Эстетика сөзінің грек тілінен аударғандағы мағынасы қандай? a) Сезімтал b) Дін,сену c) Тәрбие,тәрбиелеу d) Сезіну,сезімдік 7) 5 мың жыл бұрын эстетика қай мемлекеттерде пайда болды? a) Мысыр,Моңғолия b) Қытай,Пәкістан c) Мысыр, Вавилон, Үндістан, d) Ресей,Франция 8) Сопылық бағыттың негізін салған кім? a) Қорқыт b) Қ.Яссауи c) Әл-Фараби d) Абай 9) Абайдың адам туралы идеясы қалай аталады? a) Адамгершілік b) Адам болмысы c) Толық адам d) Адам дұшпаны 10) “Homo Sapіens” дегеніміз кім? a) Саналы адам b) Епті адам c) Заманауи адам d) Неандерталь

философия 13

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?