1) Koja je formula za obujam pravilne četverostrane prizme? a) V=a*h b) V=B*a c) V=B*h 2) Prizma koja ima za bazu JEDNAKOSTRANIČNI trokut naziva se: a) pravilna trostrana prizma b) trokutasta prizma c) pravilna četverostrana prizma 3) Pobočke pravilne šesterostrane prizme su: a) sukladni trokuti b) sukladni pravokutnici c) kocke 4) Piramida je zadana ako su joj zadani baza i... a) vrh b) oplošje c) stranice 5) Formula za OPLOŠJE piramide jest: a) O=B*P b) O=B+a c) O=B+P

KRATKA PROVJERA ZNANJA - PRIZME I PIRAMIDE

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?