Co je to podtlak?, Uveď aspoň dva příklady, kdy v životě použijeme podtlak., Co je to přetlak?, Uveď aspoň dva příklady, kdy v životě použijeme přetlak., Jak můžeme přetlak vytvořit?, Jak můžeme přetlak měřit?, Co je vakuum?, Co se stane s marsmallow, když ho dám do vývěvy a vysaju vzduch?, Proč pouťový balonek ve vyšších vrstvách atmosféry praskne?, Jak souvisí tlak s nadmořskou výškou?.

Podtlak, přetlak, vakuum

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?