1) Hangisi seri bağlı devredir? a) b) c) d) 2) Hangisi paralelbağlı devredir?  a) b) c) d) 3) Seri bağlı devrelerde bir ampulpatlarsa tüm ampuller söner. a) DOĞRU b) YANLIŞ 4) Paralel bağlı ampullerden biri patladığında diğer ampuller yanmaya devam eder.  a) DOĞRU b) YANLIŞ 5) AMPULLERİN ARDI ARDINA BAĞLANMASINA .............................. BAĞLAMA DENİR. a) PARALEL b) SERİ c) ORTAK 6) DEVRELERDE ELEKTRİĞİN İLETİMİ İÇİN .......................... KULLANILIR. a) PİL b) BAĞLANTI KABLOSU c) AMPUL d) DUY e) ANAHTAR f) PİL YATAĞI 7) BASİT ELEKTRİK DEVRESİ SU TESİSATINA BENZETİLEBİLİR. a) DOĞRU b) YANLIŞ 8) Hangisinde seri bağlı ampuller kullanılır? a) Evimizdeki ampuller b) yılbaşı ağacındaki ampuller c) Sokak lambalarındaki ampuller  d) Otomobillerdeki ampuller 9) Hangisinde paralel bağlı ampuller kullanılır? a) El feneri b) Köprülerde Süs için Kullanılan Aydınlatma c) Kır düğünlerinde kullanılan aydınlatmalar d) arabaların elektrik sistemlerindeki akü 10) Paralel bağlı devrelerde pil ömrü uzundur. a) DOĞRU b) YANLIŞ 11) Seri bağlı devrede pil sayısı sabit tutulup ampul sayısı artırılırsa ampul parlaklığı azalır. a) DOĞRU b) YANLIŞ 12) Seri bağlı devrede ampul sayısı sabitken pil sayısı artarsa ampul parlaklığı azalır. a) DOĞRU b) YANLIŞ 13) Paralel bağlı devrede pil sayısı sabit tutulup ampul sayısı artırılırsa parlaklık artar. a) DOĞRU b) YANLIŞ 14) Paralel bağlı devrede ampul sayısı sabit tutulup pil sayısı artırılırsa parlaklık artar. a) DOĞRU b) YANLIŞ 15) Basit elektrik devresinde anahtar olmasa elektrik devresi çalışmaz. a) DOĞRU b) YANLIŞ 16) Verilen elektrik devrelerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? a) b) c) d) 17) Bütün devrelerde devreden ampul çıkarılırsa devrenin direnci azalır. a) DOĞRU b) YANLIŞ 18) Evlerde ampullerin birbirine paralel bağlanmasının sebebi hangisinde doğru verilmiştir? a) daha az elektrik enerjisi harcandığı için b) ampulün patlamaolasılığı daha az olduğu için c) bir ampul patladığında ışık devam ettiği için d) tamir işlemi daha kolaylaştığı için 19) M ampulü patlarsa K ampulü yanmaya devam eder. a) b) c) 20) Devrede seri ve paralelbağlı ampul olmalı, K ve M ampulleri seri bağlanmalı. a) b) c) d)

DOĞRUYU BUL BULUTLARI (Ampullerin Bağlanma Şekilleri)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?