1) aşağıdakilerden hangisi prokaryot canlıdır? a) BİTKİLER b) HAYVANLAR c) ARKELER d) MANTARLAR 2) aşağıdakilerden hangisi bakterilerin özelliklerinden değildir? a) tek hücrelidir b) glikojen depolar c) ribozom organeli bulunur d) zarlı organelleri vardır e) hücre çeperi bulunur 3) endospor oluşumunda hangileri gereklidir? a) hücrenin su kaybetmesi b) kalıtsal çeşitliliğin artması c) çevre şartlarına göre direncin azalması d) etrafını kalın zırla kapatması 4) aşağıdakilerden hangisi arkelerin özelliklerinden değildir? a) zarlı organeli yoktur b) çekirdek bulunur c) hücreleri prokaryot yapıdadır d) glikojen depolar 5) bakterilerin üreme şekli nedir a) eşeyli b) eşeysiz 6) hangisi bitkilerin özelliklerinden değildir? a) hücre yapıları ökaryottur b) hücre yapıları selüloz c) toprağa bağlı olarak yaşar d) yalnız eşeyli ürerler 7) aşağıdakilerden hangisi parazit bitklere örnektir? a) ökse otu b) canavar otu 8) aşağıdaki mantarlardan hangisi hiflerden oluşmaz? a) bira mayası b) maya mantarı c) şapkalı mantarlar d) istiridye mantarı 9) aşağıdakilerden hangisi hayvanların hepsinin ortak özelliğidir? a)  sinir sistemine sahip olmaları b) iki taraflı simetriye sahip olmaları c) baş bölgesine sahip olmaları d) ökaryot canlılar olmaları 10) aşağıdakilerden hangisi sölenterlerin özelliğindendir? a) tamamı su içinde yaşar b) en ilkel canlıdır c) gelişmiş sistemleri yoktur d) yenileme yetenekleri fazladır 11) aşağıdakilerden hangisi yumuşakçalar sınıfı içine incelenmez ? a) akrep b) ahtpot c) mürekkep balığı d) istakoz 12) omurgasız hayvanlar şubesinde yer alan solucanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez? a) trake solunumu b) deri solunumu c) eşeysiz üreme d) parazit beslenme 13) aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanlar grubunda yer alır? a) iki yaşamlılar b) balıklar c) sürüngerler d) süngerler 14) aşağıdakilerden hangisi iki yaşamlılardan değildir? a) bacaksız kurbağa b) ağaç kurbağası c) yılan balığı d) emu 15) aşağıdakilerden hangisi doğrudur* a) balıkların kalbi 2 odacıklıdır b) iki yaşamlıların kalni 1 odacıklıdır c) sürüngenlilerin kalbi 4 odacıklıdır d) memelilerde kalp odacığı bulunmaz 16) aşağıdakilerden hangisi sürüngnlerin döllenmesidir? a) iç döllenme dış gelişme b) iç döllenme iç gelişme c) dış döllenme dış gelişme 17) omurgasız hayvanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez?boşaltım a) eşeyli eşeysiz çoğalma b) hazır besin kullanma c) boşaltım organı olarak böbreklere sahip olma d) aktif olarak yer değiştirme 18) virüsler canlıdır . a) doğru b) yanlış 19) aşağıdaki sürüngenlerden hangisi ülkemizde yaşamaz? a) bukalmun b) kertenkele c) timsah d) keler 20) aşağıdakilerden hangisi sabit vücut ısılıdır? a) memeliler b) balıklar c) iki yaşamlılar d) sürüngenler

9.SINIF BİYOLOJİ🔍

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?