1) Znaš li imena braće i sestara iz priče o doseljavanju Hrvata? a) Neznam. b) Klukas, Lobel, Kosenc, Muhlo i Hrvat, i dvije sestre Tuga i Bluga c) Lobel i Tuga d) Ne 2) U kojem su stoljeću došli hrvati? a) 1.st. b) 6.st. c) 7.st. d) 9.st. 3) Gdje je stolovao kralj Petar Krešimir IV? U a) sloveniji b) Biogradu c) Zagrebu 4) Gdje je zvonimir okrunjen za kralja? U a) Belogranju b) Beogradu c) Biogradu 5) Koga su Hrvati izabrali za kralja u Saboru? a) Ferdinand Habsburški b) Petar Zrinski c) Fran krso Frankopan d) Petar Krešimir 6) Kako se piše ??? ??? a) Ferdinand Habsburški b) Ferdinand Habsbruški c) Frerdinand Habsburški d) Ferdinand Habsburski 7) Tko je napisao pravopis na štokavskom narječju? a) Ivan Mažuranić b) Ljudevit Gaj c) Ante Starčević 8) Ćemu je težio Hrvatski narodni preporod? a) Stvaranju jedinstvenog Hrvatskog pravopisa i književnog jezika b) Stvaranju nacionalnih parkova c) Neznam 9) Kada je počeo prvi i drugi svijetski rat? a) 1918 - 1924 b) 1914 - 1918 c) 1920 - 1923 d) 1945 - 1946 e) 1940 - 1945 f) 1941 - 1945 10) Kako se zvao vođa Hrvatske seljačke stranke? a) Ljudevit Gaj b) Tomislav c) Borna d) Stjepan Radić e) Antun Radić 11) Zašto smo tu? a) Zato b) Da c) Ponovimo d) Ovaj odgovor je netočan

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?