1) 3 tane kalemim vardı. 1 tanesi kırıldı. Geriye kaç kalemim kalır? a) 4 b) 2 c) 1 2) Annem bana 5 tane çikolata aldı. 2 tanesini yedim. Geriye kaç çikolatam kaldı? a) 3 b) 5 c) 2 3) 3 saat Matematik, 1 saat Türkçe çalıştım. Toplamda kaç saat ders çalışmış oldum? a) 3 b) 5 c) 4 4) Benim 4 balonum var. Arkadaşım bana 3 balon daha verirse kaç balonum olur ? a) 9 b) 7 c) 6 5) 10 elmanın 5 tanesi yenirse kaç elma kalır? a) 5 b) 4 c) 7 6) Bizim evde annem, babam, kardeşim ve ben yaşıyoruz. Bizim evde kaç kişi var? a) 2 b) 5 c) 4 7) 5 tane elma aldık. 2 tanesi çürük çıktı. Sağlam kaç elma var? a) 7 b) 3 c) 5 8) 5 silgim vardı. 3 silgi daha aldım. Kaç silgim oldu? a) 7 b) 5 c) 8 9) Kumbaramda 7 TL vardı. Annem 3 TL daha verdi. Kaç TL param oldu? a) 10 b) 12 c) 15 10) Esma'nın 4 tokası vardı. Ablası ona 2 toka daha verdi. Esma'nın toplam kaç tokası oldu? a) 5 b) 7 c) 6

Matematik (Rüzgar T.)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?