1) Céard é 'Dún mé' san Aimsir Láithreach? a) Dúnaím b) Dunann mé c) Dunaim d) Dúnann sé e) Dún mé f) Dúnaim 2) Céard é 'Fiafraigh mé' san Aimsir Láithreach? a) Fiafraíom b) Fiafraigh mé c) Fiafríonn mé d) Fiafrann mé e) Fiafraím f) Fiafraínn mé 3) Céard é 'Oscail sé' san Aimsir Láithreach? a) D'oscail sé b) Osclaíonn sé c) Oscail sé d) Osclann sé e) Osclaínn f) Oscailíonn 4) Céard é 'Éirigh muid' san Aimsir Láithreach? a) Éirímid b) Éirínn muid c) Éirigh muid d) Eíreann muid e) Éireann muid 5) Céard é 'Ceannaigh siad' san Aimsir Láithreach? a) Ceanníonn siad b) Ceann siad c) Ceannaím d) Ceannann siad e) Ceannaigh siad f) Ceannaíonn siad 6) Céard é 'Rith sí' san Aimsir Láithreach? a) Rith sí b) Rithíonn sí c) Rithann sí d) Rithaíonn e) Ritheann sí f) Rithim 7) Céard é 'Inis mé' san Aimsir Láithreach? a) Inisíonn b) Insíonn mé c) Inis mé d) Inseann mé e) Iniseann mé f) Inisim 8) Céard é 'Tóg sibh' san Aimsir Láithreach? a) Tógaíonn sibh b) Tógíonn sibh c) Tógeann sibh d) Tógann sibh e) Tógaim mé f) Tóg sibh 9) Céard é 'Bain mé' san Aimsir Láithreach? a) Bainaim b) Bainim c) Bain mé d) Bainím e) Bainaím f) Bainíonn mé 10) Céard é 'Freagair muid' san Aimsir Láithreach? a) Freagairímid b) Freagrímid c) Freagraímid d) Freagair muid e) Freagra muid f) Freagrann muid

An Aimsir Láithreach

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?