1) Meşruti monarşi nedir? a) HALK+HÜKÜMDAR b) HÜKÜMDAR c) HÜKÜMDAR+MECLİS d) MECLİS 2) 'Cumhurbaşkanı eğer kanunu onaylamazsa kanun tekrar meclise gönderilir bu olaya ....... denir' aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? a) VETO b) CUMHURBAŞKANI REDDİ c) RED d) ONAYLAMAMA 3) Anayasamızın ilk 3 maddesi hangi madde ile korunmuştur? a) 5 b) 4 c) 6 d) 7 4) Bir kanunun yürürlüğe girebilmesi için kimin onayından geçmelidir? a) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI b) TBMM BAŞKANI c) CUMHURBAŞKANI d) TBMM GENEL KURULU 5) Bir kanun TBMM'ce kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı kaç gün içinde onaylaması gerekir?tü a) 15 b) 12 c) 18 d) 1 6) Ülkemiz hangi tarih ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yönetilmektedir ? a) 19 Temmuz 2018 b) 9 Temmuz 2020 c) 9 Temmuz 2019 d) 9 Temmuz 2018 7) Ülkemiz hangi tarihinde yapılan referandum ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edilmiştir? a) 16 Nisan 2017 b) 18 Haziran 2018 c) 8 Temmuz 2018 d) 8 Haziran 2018 8) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde kaç bakanlık vardır? a) 18 b) 26 c) 15 d) 16 9) Türkiye Cumhuriyetinin ilk Anayasası hangi tarihte çıkarılmıştır? a) 1921 b) 1291 c) 1912 d) 2019 10) TBMM'de kaç milletvekili vardır? a) 500 b) 600 c) 550 d) 650

6.sınıf sosyal bilgiler 6.ünite

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?