Ανάφερε έναν λόγο για τον οποίο η Αθήνα έμοιαζε με σχολείο της Ελλάδας., Πες έναν κωμικό ποιητή., Θυμίσου και πες ένα αρχαίο θέατρο της Ελλάδας., Κατονόμασε έναν τραγικό ποιητή., Δώσε τον ορισμό της τραγωδίας., Πες έναν σπουδαίο ιστορικό..

Γύρισε τον τροχό και απάντησε σωστά σε αυτό που θα σου ζητηθεί.

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?