1) Gerakan Kayang... a) b) c) d) e) f) 2) Gerakan Mendrible Bola... a) b) c) d) e) f) 3) Gerakan Mengangkat Kaki... a) b) c) d) e) f) 4) Gerakan Lay up kecuali... a) b) c) d) e) f) 5) Gerakan Pemanasan... a) b) c) d) e) 6) Jenis mata Lomba Jalan Atletik... a) JALAN CEPAT b) LARI MARATHON c) JALAN LAMBAT d) LARI FORMULA e) JALAN SINGKAT f) JALAN JAUH 7) Gerakan Split... a) b) c) d) e) f) 8) BONUS TABRAK YANG MANA AJA... semoga beruntung a) UNTUNG b) /// c) ... d) -- e) ### f) ^^

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?