1) Jakie niebezpieczeństwa są związane z żywiołem- WODA? a) powodzie b) wybuchy wulkanów c) trzęsienia ziemi d) pożary e) tsunami 2) Jakie niebezpieczeństwa są związane z żywiołem - POWIETRZE? a) powodzie b) trzęsienia ziemi c) pożary d) huragany e) cyklon f) tornado 3) Jakie niebezpieczeństwa są związane z żywiołem - OGIEŃ? a) huragany b) trzęsienia ziemi c) powodzie d) pożary 4) Jakie niebezpieczeństwa są związane z żywiołem - ZIEMIA? a) huragany b) trzęsienia ziemi c) powodzie d) pożary e) wybuchy wulkanów f) osuwiska 5) Bez tego ŻYWIOŁU nie byłoby życia na Ziemi. a) WODA b) ZIEMIA c) OGIEŃ d) POWIETRZE 6) Ten ŻYWIOŁ to "matka". a) WODA b) ZIEMIA c) OGIEŃ d) POWIETRZE 7) Ten ŻYWIOŁ pomaga nam w tworzeniu energii. a) WODA b) ZIEMIA c) OGIEŃ d) POWIETRZE 8) Jaki ŻYWIOŁ daje nam ciepło, ale i powoduje pożary? a) WODA b) ZIEMIA c) OGIEŃ d) POWIETRZE

Cztery żywioły: WODA, ZIEMIA, POWIETRZE, OGIEŃ

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?