เก้า, เกาะ, แกะ, ไก่, กบ, กา, กิน, กุ้ง,

จับคู่คำศัพท์ ก ไก่ ที่ตรงกัน (Matching pairs)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?