1) Sousední státy ČR jsou : a) Polsko, Slovensko, Německo, Rakousko b) Polsko, Maďarsko,m Slovinsko, Ukrajina c) Polsko, Rusko, Dánsko, Francie 2) Historická území ČR : a) Čechy, Pálava, Chodsko b) Čechy, Morava, Slezsko c) Morava, Šumava, Slezsko 3) Současný prezident ČR je : a) Václav Klaus b) Tomáš Garique Masaryk c) Miloš Zeman 4) První prezident Československa byl : a) Tomáš Garique Masaryk b) Václav Havel c) Gustav Husák 5) První prezident samostatné ČR byl : a) Klement Gottwald b) Václav Havel c) Václav Klaus 6) Předseda vlády se nazývá : a) prezident b) poslanec c) premiér 7) Na obrázku je : a) vlajka prezidenta republiky b) velký státní znak c) malý státní znak 8) Právo volit je od : a) 15 let b) 18 let c) 21 let 9) Zmenšený obraz zemského povrchu je : a) atlas b) glóbus c) mapa 10) Tato mapová značka je : a) kaple b) rybník c) dům 11) Tato mapová značja je : a) rozhledna b) most c) propast 12) Magnetická střelka kompasu směřuje na : a) jih (J) b) západ (Z) c) sever (S) 13) Podle kterých přírodnin (například) poznám sever ? a) mraveniště, pařez, stromy b) zlomená větev, běžící zajíc c) napadané listí, tekoucí voda 14) Do 200 m.n.m. nazýváme povrch krajiny : a) pahorkatina b) rovina c) hornatina 15) Státní hranice ČR prezentují převážně : a) nížiny b) řeky c) pohoří 16) Každá řeka začíná : a) pramenem b) říčkou c) studnou 17) Co je jezero ? a) Uměle vytvořená vodní nádrž v údolí řek b) přirozeně vzniklá vodní nádrž c) rozšířená vodní plocha řeky 18) Naše území patří do úmoří : a) Severního, Baltského a Jaderského moře b) Severního, Černého a Jaderského moře c) Severního, Baltského a Černého moře 19) Do Severního moře odvádí vodu řeka : a) Labe b) Morava c) Odra 20) Jaký je na obrázku symbol počasí ? a) déšť b) bouřka c) oblačno 21) Nejchladnější oblasti v ČR jsou : a) v oblastech nížin b) na Moravě c) v oblastech pohoří 22) Humus je : a) zbytek těl rostlin a živočichů b) nechutné jídlo c) odpadky 23) Nejméně úrodnou půdou je : a) písčitá b) jílovitá c) hlinitá 24) V podhorských oblastech se daří výborně pěstovat : a) chmel b) vinná réva c) kukuřice 25) Z kaolinu se vyrábí : a) porcelán b) koks c) dlažba 26) Černé uhlí se těží v : a) hlubinných vrtech b) hlubinných dolech c) povrchových lomech

Nové OPAKOVÁNÍ ČR

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?