1) 22. travnja obilježavamo: a) Dan voda, b) Dan planeta Zemlje, c) Dan sporta. 2) Otpad odvajamo kako bi ga: a) bacili, b) spremili, c) reciklirali. 3) Plavi spremnik služi za odlaganje: a) papira, b) stakla, c) tkanine. 4) U žuti spremnik odlažemo: a) staklo, b) plastiku, c) baterije. 5) Zeleni spremnik služi za odlaganje: a) papira, b) stakla, c) plastike. 6) Stare baterije odlažemo u: a) žuti spremnik, b) plavi spremnik, c) crveni spremnik. 7) Smeće bacamo u: a) šumu, b) koš za smeće, c) rijeku ili more. 8) Da bi sačuvali zdrav okoliš, djeca mogu: a) saditi drveće i druge biljke, b) brati proljetnice, c) uništavati ptičja gnijezda. 9) Metal i limenke odlažemo u: a) žuti spremnik b) sivi spremnik c) zeleni spremnik 10) Automobili, motori i kamioni: a) onečišćuju zrak, b) nemaju utjecaj na zrak, c) čiste zrak. 11) Voda nije potrebna za život: a) ljudima, b) biljkama, c) igračkama. 12) Na naš planet Zemlju trebamo misliti: a) svakoga dana, b) jednom mjesečno, c) samo 22. travnja.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?