1) Peygamberimizin babası ne zaman vefat etmiştir. a) Peygamberimiz 4 yaşındayken b) Peygamberimiz 6 aylıkken c) Peygamberimiz 1 yaşındayken d) Peygamberimiz doğmadan önce 2) Peygamberimiz kaç yaşındayken annesi ölmüştür? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 3) Peygamberimiz kaç yaşındayken dedesini kaybetmiştir? a) 2 b) 4 c) 8 d) 6 4) Peygamberimiz dedesinin vefatından sonra kimin yanıda kalmıştır? a) Ebu Talip b) Ebu Bekir c) Hz. Hamza d) Hz. Ali 5) Peygamberimizin “…Annemden sonraki annem…” diye bahsettiği kişi kimdir? a) Yengesi Halime b) Yengesi Fatıma c) Yengesi Hatice d) Yengesi Zeynep 6) Peygamberimizin çocukluk ve gençlik yıllarındaki lakabı neydi? a) El-emin b) En-Nasır c) El-Ahsen d) El- beyt 7) Hz. Hatice'nin temiz, saf anlamına gelen lakabı? a) Tahrime b) Cemile c) Tahire d) Tenzile 8) Peygamberimiz 25 yaşında iken kiminle velenmiştir? a) Hz. Aişe b) Hz. Hafsa c) Hz. Sevde d) Hz. Hatice 9) Hangisi Peygamberimizin çocuklarından biri değildir? a) Abdullah b) Kasım c) Ali d) Zeynep 10) Peygamberimiz torunları dünyaya geldiğinde kestiği kurbanın adı nedir? a) Akika b) Adak c) Nezir d) Şükür 11) Allah (c.c.) tarafından yarattıklarına vermiş olduğu şefkat duygusuna denir? a) Sabır b) Merhamet c) Hoşgörü d) Adalet 12) Aile mutluluğu Kur’an-ı Kerim’de hangi deyimle anılmaktadır? a) Göz aydınlığı b) Gönül aydınlığı c) Aile saadeti d) Aile huzuru 13) Kur'an da akrabalık ilişkilerine verilen isim? a) Sıla-i halim b) Sıla-i Vahim c) Sıla-i Ahsen d) Sıla-i Rahim: 14) Medineli müslümanlara verilen isim? a) Muhacir b) Ensar c) Muhabir d) Hazrec 15) Mekke'den Medine'ye göç eden müslümanlara denir? a) Ensar b) Muhacir c) Muhbir d) Evs 16) İslam dininde aşırı tüketime verilen isim? a) Harcama b) İsraf c) Masraf d) Alışveriş 17) Hz. Hasan ve Hüseyin'in annelerinin adı nedir? a) Hz. fatıma b) Hz. Zeynep c) Hz. Hatice d) Hz. Ümmü Gülsüm 18) Sınırsız bolluk, bereket, neslin çoğalması, maddi ve manevi çokluk anlamlarına gelir. a) Kevser b) Nas c) İhlas d) Maun 19) Hangisi kevser suresi ile ilgili yanlış bir bilgidir? a) Medine'de inmiştir. b) Üç ayetten oluşur c) En kısa suredir. d) Cennette bir nehrin adıdır. 20) Soyu kesik anlamına gelen kelime hangisidir? a) Kevser b) Maun c) Mehter d) Ebter 21) Peygamberimizin soyu hangi evladı yoluyla devam etmektedir? a) Zeynep b) Fatıma c) Kasım d) Abdullah 22) Hz. Hasan'ın soyundan gelenlere denir? a) Seyit b) Şerif c) Veli d) Sahabi 23) Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere denir? a) Ensar b) Şerif c) Seyit d) Muhacir 24) "Fesalli lirabbike ............"  boşluğa hangisi gelmelidir? a) kevser b) venhar c) ebter d) innâ 25) Peygamberimizin Hz Hatice ile evliliğinden kaç çocukları olmuştur? a) 5 b) 6 c) 7 d) 4

5-4 HZ.MUHAMMED VE AİLE HAYATI

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?