1) מה מבין המאכלים הבאים שייך לקבוצת הירקות והפירות? a) b) c) 2) מה מבין המאכלים הבאים שייך לקבוצת השומנים? a) b) c) 3) מה מבין המאכלים הבאים שייך לקבוצת הדגנים? a) b) c) 4) מה מבין המאכלים הבאים שייך לקבוצת החלבונים? a) b) c) 5) מה מבין המאכלים הבאים שייך לקבוצת הסוכרים? a) b) c) 6) מה מבין המאכלים הבאים שייך לקבוצת השומנים? a) b) c) 7) מה מבין המאכלים הבאים שייך לקבוצת הירקות והפירות? a) b) c) 8) מה מבין המאכלים הבאים שייך לקבוצת הדגנים? a) b) c) 9) מה מבין המאכלים הבאים שייך לקבוצת הסוכרים? a) b) c) 10) מה מבין המאכלים הבאים שייך לקבוצת החלבונים? a) b) c)

חידון פירמידת המזון

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?