wyraz podstawowy - wyraz, od którego tworzymy inne wyrazy, wyraz pochodny - wyraz utworzony od innego wyrazu, podstawa słowotwórcza - człon przejęty z wyrazu podstawowego, formant słowotwórczy - człon, przy pomocy którego powstało nowe słowo, przedrostek - formant dodany przed podstawą słowotwórczą, wrostki / o, i, y / - formant, który łączy dwie podstawy słwotwórcze biał-o-czerwony, przyrostek - formant dodany po podstawie słowotwórczej, oboczność - różnica między wyrazem podstawowym a pochodnym dół -dołek,

Słowotwórstwo-pojęcie

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?