1) 2 a) dvě hvězdy ve vlajce b) minuty,které trval Lincolnův projev,kde vyzvedl myšlenku rovnosti všech lidí c) dvě hodiny, které trval projev prezidenta Lincolna 2) 5 a) července,kdy slaví Američané Den díkůvzdání b) dní po konci války, kdy byl spáchán atentát na prezidenta Lincolna c) počet dní bitvy u Gettysburgu 3) 11 a) generálů Konfederace b) států Konfederace c) černochů, kteří bojovali pro Unii 4) 13 a) dodatek ústavy, kterým se zakazuje otroctví b) dodatek, který povoluje otroctví i ve státech Unie c) dodatek ústavy, který povoluje černošskému obyvatelstvu volit 5) 50 000 a) indiánů, kteří bojovali na straně Konfederace b) mrtvých z obou armád v bitvě u Gettysburgu c) indiánů,kteří bojovali na straně Unie 6) 500 000 a) mrtvých černochů na plantážích po válce b) převezených černochů na lodích z Afriky c) mrtvých v celé občanské válce 7) 4 000 000 a) černošských otroků v USA b) celkově vojáků nasazených v občanské válce c) počet obyvatel v USA 8) Na Severu Ameriky se pracovalo převážně v: a) zemědělství b) bačkorách c) průmyslu 9) na Jihu USA se pracovalo převážně na a) vylepšování zbraní b) zdokonalování se v útocích na lodě Britů c) plantážích, v zemědělství 10) severní státy USA žádaly odstranění otroctví a) ANO b) NE c) BYLO JIM TO JEDNO 11) občanská válka v USA probíhala mezi léty a) 1861-1865 b) 1781-1785 c) 1871-1875

dějepis-občanská válka v USA

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?