PU MÍSTA: Procházela jsem se lesem., Sešit zapomněl na stole., Pojedeme na hory., PU ČASU: Večer k nám zajde Honza., Nikdy nezapomněl pozdravit., Od rána mě bolí hlava., PU ZPŮSOBU: Dělám to dobře., Tvářil se smutně., Domluvím se německy.,

Příslovečná určení místa, času a způsobu

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?