Jen asi ____ celkové populace je schopno skutečně úspěšně zvládnout odezírání. – Věra Strnadová Čisté odezírání (tj. bez akustické a kontextové podpory) ____. – Jaroslav Hrubý Schopnost odezírání vyžaduje určitou kombinaci ____, které člověk buď má, anebo nemá.– Věra Strnadová Ani ten, kdo umí odezírat opravdu excelentně, nemůže se v komunikaci na odezírání spoléhat, protože jím ____ jako člověk, který stejné sdělení ____. – Andrea Hudáková

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?