1) selten a) zřídkakdy b) často c) většinou 2) einmal pro Tag a) jednou denně b) jednou týdně c) jednou ročně 3) eine Stunde a) hodina b) měsíc c) den 4) wie oft a) jak často b) kdy c) jak mnoho 5) immer a) vždy b) občas c) někdy 6) meistens a) většinou b) nikdy c) často 7) oft a) často b) zřídkakdy c) někdy 8) nie a) nikdy b) někdy c) často

BF Lektion 16 Wann?

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?