1) kto zasiadł na tronie Polski po śmierci Sobieskiego? a) August II Mocny b) Piotr I Wielki  c) August III Sas 2) W którym roku armia szwedzka została pokonanna w bitwie pod Połtawą? a) 1717 b) 1709 c) 1721 3) kto opublikował dzieło "o skutecznym rad sposobie"? a) Józef i Andrezj Załuscy b) Stanisław Leszczyński c) Stanisław Konarski 4) Kto mógł uczęszczać do szkoły rycerskiej? a) młodzież szlachecka b) wszyscy w wieku od 5 lat c) tylko dzieci chłopów  5) W którym roku miał miejsce perwszy rozbiór Polski? a) 1768 b) 1772 c) 1764 6) Co podczas rozbioru Polski zagarnęły Prusy? a) Pomorze Gdańskie oraz Warmię b) południową Małopolskę c) ziemie białoruskie 7) Który malarz namalował obraz w 1866 roku pt." Rejtan-Upadek Polski"? a) Nicolas Poussin b) Wojciech Kossak c) Jan Matejko 8) Kto mógł odwiedzać ogród Saski? a) tylko August II Mocny b) wszyscy spacerujący odpowiednio ubrani c) oficerowe i urzędnicy 9) Jak się nazywa rezydencja Augusta II Mocnego w Dreźnie? a) Pałac Saski b) Wersal c) Pałac Zwinger 10) Jak się nazywała władczyni Rosji w latach 1762-1796? a) caryca Katarzyna II b) cesarzowa Elżbieta Romanowa c) cesarzowa Aleksandra Fiodorowna

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?