6 - Είναι μονοψήφιος αριθμός., 37 - Έχει 7 μονάδες., 48 - Έχει 4 δεκάδες., 14 - Είναι διψήφιος αριθμός μικρότερος από το 20. , 50 - Το ψηφίο των δεκάδων είναι 5., 25 - Έχει 2 δεκάδες και 5 μονάδες.,

Βρίσκω τον αριθμό.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?