Řecko - perský konflikt vznikl r. 499 př. n. l. v polis: ____ Perským panovníkem během řecko- perského konfliktu NEBYL: ____ V bitvě u Maratónu proti Peršanům bojovali zejména vojáci z: ____ Námořní bitvou v rámci řecko - perských válek byla bitva u: ____. Hlavním velitelem spartských vojsk v bitvě u Thermopyl byl: ____ Starořecký pěší bojovník v těžké zbroji se nazýval: ____ Vzdálenost mezi Athénami a Marathónem je cca.: ____ km Hlavní výhodu řeckých lodí oproti perským představoval/a/o jejich: ____ Na místě bitvy u Thermopyl byl vytesán kámen s nápisem: „Poutníče, zvěstuj Lakedaimonským, poslušni zákonů jejich, .......... že ležíme zde.“Lakedajmonští znamená obyvatelé Sparty; slovo místo teček v nápisu je: ____ Mírová smlouva podepsaná r. 449 př. n. l. mezi Řeky a Peršany se nazývá mír: ____

Řecko-perské války

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?