-Proszę  - -Dziękuję!, Rodzaj: żeński, nijaki i ........... . - Nijaki , ......... powtórzyć! - Proszę, Dzień .................... . - dobry, nie ≠ ............... - tak , r, t, ś, ć, d, b, z, ż, ź - spółgłoski, a, o, i, y, ę, ą, ó, u - samogłoski , Nic nie ..................... . - rozumiem , Wisła, Odra, Warta, Bug - rzeka, Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk - miasto ,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?