1) Kiedy obchodzimy Dzień Ziemi? a) 20 kwietnia b) 12 kwietnia c) 22 kwietnia 2) Kto zainicjował akcję sprzątania świata w Polsce ? a) Jurek Owsiak b) Mira Stanisławska - Meysztowicz c) Ben Affleck d) Bożena Walter 3) Czym między innymi zajmują się ekolodzy ? a) Badaniami sejsmologicznymi b) Badaniem EKG c) Badaniem powiązań między organizmami żywymi a środowiskiem d) Badaniami archeologicznymi 4) Produkty ze szkła: a) nie nadają się do ponownego recyklingu b) nadają się do ponownego wykorzystania c) powinno się wyrzucać na wysypiska d) przerabiane są na makulaturę 5) Co to jest ekologia? a) nauka o ochronie mórz i oceanów b) nauka o utylizacji odpadów komunalnych c) nauka o roślinach i ich przystosowaniu do środowiska d) nauka badająca stosunki między organizmami a otaczającym je środowiskiem 6) Co to jest recykling? a) spalanie śmieci b) ponowne użycie odzyskanych ze śmieci surowców wtórnych c) tworzenie nielegalnych wysypisk śmieci d) sortowanie odpadów do kolorowych koszy

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?