Σωστό: Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι μια υπηρεσία του Διαδικτύου., Το Υπερκείμενο δίνει πολλές δυνατότητες επιλογής στον αναγνώστη., Το λογισμικό που μας επιτρέπει να διαβάσουμε ένα Υπερκείμενο στον Παγκόσμιο Ιστό είναι το Λογισμικό Πλοήγησης (Browser)., Όταν επισκεπτόμαστε ένα δικτυακό τόπο, ουσιαστικά επισκεπτόμαστε έναν υπολογιστή του Διαδικτύου που έχει αποθηκευμένη μία συλλογή από ιστοσελίδες., Η αποστολή μηνύματος με το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο είναι πιο γρήγορη και οικονομική από αυτή του παραδοσιακού ταχυδρομείου., Λάθος: Στο Διαδίκτυο μπορούν να συνδεθούν μόνο προσωπικοί υπολογιστές, Chat σημαίνει να συζητάμε για το Διαδίκτυο., Κάθε ηλεκτρονικό έγγραφο (π.χ. ένα κείμενο από Επεξεργαστή Κειμένου) είναι Υπερκείμενο., Δυο ιστοσελίδες μπορούν να έχουν την ίδια Διεύθυνση στο Διαδίκτυο., Όλες οι ιστοσελίδες του Παγκόσμιου Ιστού έχουν αξιόπιστο περιεχόμενο., Η διεύθυνση του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου είναι η ίδια για όλα τα μέλη μιας οικογένειας, που ζουν στο ίδιο σπίτι., Δεν μπορούν να μας στείλουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, αν δεν έχουμε συνδέσει τον υπολογιστή μας με το Διαδίκτυο,

🎡ΚΟΥΙΖ!!! ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?