1) Колко е стойността на израза 20 - 12 - 2.0 + 2 + 0 2) Кое е числото равно на 4 стотици, 50 десетици и 67 единици? 3) Колко е стойността на неизвестното число, скрито зад символа @ в равенството: 1 + @ + 3 + 4 = (( 42 + 28 ) :7 + 5. 2) . 2 4) Обиколката на квадрат е 48 см. Ако удвоим страната му, ще получим равностранен триъгълник. Колк сантиметра е странат ана триъгълника? 5) Маги и Кати имат общо 100 кукли. Ако Маги даде на Кати една от своите кукли, двете момичета ще имат равен брой. Колко кукли има Маги? 6) За Коледа сестрите Ида, Еви и Ема получилипо един подарък - кукла с дълга коса , книжка и плюшено мече. Ида и Ема слущат чудните приказки, които Еви им чете от новата си книжка. Ида прави прически на новата си играчка. Каква играчка е получила Ема? 7) Косьо си намисли число, към което прибави най-малкото двуцифрено нечетно число с различни цифри. Получения резултат раздели наполвина. Така получи число, което е с 2 по-малко от 20. Кое число е намислил Косьо? 8) Маги си измисли действие то "снежинка", означено със символа *. Спазвайки правилото х*у = 2. х + 3 . у, тя пресметнала израза (15*6) + 12. Колко е стойността му, ако е смятала вярно? 9) Колко е сборът на най-голямото нечетно двуцифрено число с произведение на цифрите 72 и най-малкото четно естествено число? 10) Ади, Боян, Косьо и Креми са родени в една и съща година, но на различни дати- 23 март, 23 септември, 2 август, 3 август, но непременно в този ред. Ако знаете, че Креми и Боян са родени в един и същи месещ и Креми е по-голяма от Боян, а Косьо е по-голям от Ади, то кой от четиримата е най-малък?? 11) Квадрат и правоъгълник имат равни обиколки. Страната на квадрата в сантиметри е най-малкото двуцифрено число с четна цифра на десетиците. Колко дециметра е дължината на правоъгълника, ако ширината му е 10 см? 12) Иво има няколко лева. Той пресметна вярно, че ако си купи 4 тефтера от по 10 лв и 2 тетрадки от по 5 лв, ще му останат 50 ля. С парите Иво реши да си купи 10 еднакви колички. КОлко лева струва една такава количка? 13) Едно трицифрено число ще наричаме "коледно", ако е с различни цифри и се записва с цифрите 2, 5, 6 или 7. Колко са нечетните трицифрени "коледни" числа?ни  14) Еди кестен тежи колкото 2 еднакви ореха. Еди от тези орехи, тежи колкото 2 еднакви бадема, а един от тези бадеми тежи колкото 2 еднакви лешника. На колко лешника е равен по тегло 1 кестен? 15) Преди две години сборът от годините на Боко и Йото е бил 15. Сега Йото е на 13 години. След колко години Боко ще бъде на 10 години? 16) Петима приятели Ачо, Боян, Виктор, Гого и Дeян си купили кутия пълна с бонбони. Първо Ачо взел половината от бонбоните, след него Боян взел 10 бонбона. Виктор взел половината от новия остатък, а след него Гого взел 10 бонбона. Накрая Дани взел половината от новия остатък и така в кутията останали 10 бонбона, които момчетата си разделили поравно. Кoлко бонбона е взел Виктор? 17) Диди написа най-малкото трицифрено число с различни цифри и сбор на цифрите 18, в което цифрата на единиците е два пъти по-малка от цифрата на десетиците. Кое число написа Диди?

Математическа мозайка_3кл_12_2020

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?