1) Kada je završio Drugi svjetski rat? a) 2. rujna 1945. b) 7. svibnja 1945. c) 6. kolovoza 1945. d) 9.kolovoza 1945. 2) Od kojih su se tijela sastajali Ujedinjeni narodi? a) Tajništvo, vijeće sigurnosti, opća skupština b) Vojska, opća skupština, sigurnosno vijeće c) Pregovori, mirovne strane, tajništvo 3) Dan obilježavanja Ujedinjenih naroda? a) 25. listopada 1945. b) 24. listopada 1945. c) 20. listopada 1945. d) 18. listopada 1945. 4) Gdje je održana Poslijeratna mirovna konferencija? a) Parizu b) Beču c) Londonu d) Berlinu 5) Mirovni ugovor sa Japanom potpisan je: a) Berlin b) Tokyo c) London d) San Franciscu 6) 1949. godine proglašena je nova država: a) Demokratska Republika Njemačka b) Savezna Republika Njemačka 7) Kako se još naziva i Sjevernoatlantski savez? a) JKP b) EFTA c) NATO 8) "Željezna zavjesa" je poznata i pod nazivom: a) Plan obnove b) Marshallov plan c) Podjela d) Hladni rat 9) Vrijeme velike napetosti, naoružavanja i prijetnja među blokovima? a) Hladni rat b) Poslijeratno razdoblje 10) Borac za prava Afroamerikanaca u SAD-u? a) Mahatma Gandhi b) Martin Luther King 11) Korejski rat je završio na kojoj paraleli? a) 36 b) 48 c) 28 d) 38 12) Pokret Vijetkong se razvio u: a) Sjevernom Vijetnamu b) Južnom Vijetnamu 13) Jeruzalem je pod nadzorom: a) Židova b) Arapa c) SAD-a d) SSSR-a 14) Kubanska kriza je strah od: a) Nuklearnih napada b) 3. Svjetskog rata c) Rata između SAD-a i SSSR-a 15) Saddam Hussein je u ratu protiv Irana upotrijebio: a) Atomsku bombu b) Kemijska oružja c) Nuklearnu bombu 16) 1956. nastala je pobuna protiv komunizma u: a) Rumunjskoj b) Albaniji c) Bugarskoj d) Mađarskoj 17) SSSR je uveo program mjera za plansko gospodarstvo: a) Perestrojku b) Glasnost 18) Slom socijalizma u Europi dogodio se: a) 80-ih b) 70-ih c) 90-ih d) 60-ih 19) Deklaracija o davanju nezavisnosti kolonijalnim zemljama donesena je: a) 1970. b) 1960. c) 1980. 20) Zemlje "Trećeg svijeta" su: a) Afrike i Azije b) SSSR-a c) SAD-a 21) Tko je utemeljio pokret nesvrstanih 1961? a) SSSR b) SAD c) Jugoslavija, Indija i Egipat d) Jugoslavija 22) Tko je bio predsjednik SFRJ-a? a) Alojzije Stepinac b) Josip Broz Tito 23) Koji nadbiskup je osuđen na 16. godina zatvora? a) Alojzije Stepinac b) Josip Bozanić 24) Obnovu nakon Jugoslavije vodile su: a) Masivne radne akcije b) Sastanci u vijećima 25) Jugoslavija je ušla u sukob sa SSSR-om: a) 1949. b) 1948. c) 1950.

Kraj Drugog sjetskog rata - Obnova zemlje i sukob sa SSSR-om

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?