1) Koje godine se desila Kubanska kriza a) 1959 b) 1961 c) 1954 d) 1962 e) 1958 f) 1967 2) Fidelom Castrom zatražio je pomoć od ?  a) SAD-a b) Francuske c) SSSR-a d) Velike Britanije 3) Kako se zvao Sovjetski vođa koji je pomogao Fidelu Castru ? a) Ernesto Che Guevara b) Boris Jeljcin c) Nikita Hruščov d) Mihail Gorbačov 4) Što su Sovjeti postavili na Kubu ? a) nuklearne rakete b) nuklearnu bombu c) vojnu bazu d) tenkove 5) riza je okončana tako da je John F. Kennedy ( predsjednik SAD) popustio prvi ? a) Točno b) Netočno  6) Kubanska kriza bila je ? a) početak hladnog rata b) kraj hladnog rata c) vrhunac hladnog rata d) razlog za hladni rat

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?