1) Narządem smaku są a) kubki smakowe b) brodawki smakowe c) komórki smakowe 2) Komórki smakowe należą do: a) mechanoreceptorów b) fotoreceptorów c) chemoreceptorów 3) Smak gorzki głównie będziemy odczuwać a) b) c) 4) Smak słodki głównie będziemy odczuwać a) b) c) 5) Smak kwaśny głównie będziemy odczuwać a) b) c) 6) Smak słony głównie będziemy odczuwać a) b) c) 7) Kubki smakowe są skupione głównie w: a) komórkach smakowych b) brodawkach smakowych c) gruczołach smakowych 8) Narządem węchu jest: a) jama nosowa b) nos c) nabłonek węchowy 9) Nabłonek węchowy znajduje się w górnej części jamy nosowej i zajmuje: a) 4 cm 2 b) 40 cm 2 c) 400 cm 2 10) Długotrwałe działanie bodźca, które powoduje, że wrażliwość receptorów maleje i przestajemy odczuwać zapach nazywamy: a) akomodacją b) adaptacją c) akaceptacją

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?